Skip to content

Privacyverklaring

Persoonsgegevens

AlleenThuis (handelsnaam van Bird Electronics Ede b.v.) vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens belangrijk. In deze privacy verklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken omdat u gebruik maakt van onze website en de daaraan aanverwante dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw NAW & Contact gegevens
 • Gegevens die uit de AlleenThuis applicatie verwerkt worden op onze servers
 • En overige persoonsgegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld omdat u ons een e-mail stuurt.

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken zonder ouderlijke toestemming. Echter, de controle daarop vergt onevenredige inspanning. Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens te verwerken daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.

Doel

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uw NAW & Contact gegevens: Om levering mogelijk te maken en een factuur te kunnen sturen bij het maken van een bestelling. Of een offerte te sturen
 • Gegevens uit de applicatie. Dit is noodzakelijk voor een goede werking van het systeem.
 • Door AlleenThuis worden gegevens uit de applicatie alleen gebruikt voor de verbetering van het product en onze diensten.

In voorkomende gevallen vragen wij uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde (commerciële) belangen, namelijk om onze (potentiele) klanten zo goed mogelijke aanbiedingen te doen. Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de hierboven genoemde doelen te realiseren.

 • Uw NAW en Contactgegevens bewaren wij totdat wij van u de opdracht krijgen deze te verwijderen.
 • Overige persoonsgegevens uit email, blijven in de mailbox staan. Indien gewenst, kunt u ons vragen oude mails te verwijderen.
 • Data uit applicatie tot maximaal 24 maanden.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden en deze zullen ook niet gedeeld worden.

Uw rechten

Indien uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heeft u het recht:

 • uw persoonsgegevens in te zien;
 • uw persoonsgegevens te wijzigen;
 • uw persoonsgegevens te verwijderen;
 • uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
 • om bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens;
 • om een beroep te doen op het recht op data overdracht.

Een verzoek ter uitoefening van uw rechten kunt u richten aan Jan Oudshoorn. U kunt dit doen via email jan@alleenthuis.nl. Op uw verzoek wordt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, gereageerd. Mocht u niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies, is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Contact

U kunt contact opnemen met  AlleenThuis via onze contactpagina of direct via contact@alleenthuis.nl

Vragen? Bel ons gerust even op via: 0612345678