Voorwaarden

Onderneming
AlleenThuis is een handelsnaam van Bird Electronics Ede b.v.

Levering
Naast de initiële levering van goederen voor het AlleenThuis systeem, wordt ook een abonnement afgesloten voor het gebruik. Het afsluiten van dit abonnement kan middels een automatische incasso machtiging. De machtiging wordt met de eerste betaling via Kassa Compleet (ING) geactiveerd.

Duur 
De looptijd van de overeenkomst is voor een onbepaalde tijd. Met een opzegtermijn van 1 maand voor de afnemer. AlleenThuis houdt zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen als afnemer zich niet houdt aan de betalingsverplichtingen voor de abonnementen.

Opzeggen abonnement 
Om het abonnement op te zeggen kan gebruik gemaakt worden van ons emailadres contact@alleenthuis.nl

Herroepingsrecht 
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag levering 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u AlleenThuis via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping 
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Prijzen 
Alle prijzen zijn inclusief btw.

Betaling 
In deze overeenkomst is een SEPA doorlopende machtiging opgenomen. Zonder deze machtiging is het niet mogelijk AlleenThuis te gebruiken. AlleenThuis zal éénmalig de aanschaf van de apparatuur incasseren en vervolgens iedere maand het abonnement. Voorafgaand aan de incasso zal AlleenThuis een digitale factuur in de WebApp plaatsen. De abonnementskosten worden steeds vooraf voor één kalendermaand in rekening gebracht.

Garantie 
Op alle apparatuur wordt een garantie verleend van 2 jaar. Deze garantie is een omruilgarantie voor de geleverde apparatuur. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van AlleenThuis.

Contact 
U kunt contact opnemen met AlleenThuis via contact@alleenthuis.nl